AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Aspecte practice privind evaluarea profesională a candidaților și a salariaților din perspectiva politicilor anti-discriminare / Practical aspects of the professional appraisal of candidates and employees from the perspectives of anti-discrimination policiesAspecte teoretice și practice în delimitarea necorespunderii profesionale de răspunderea disciplinară / Theoretical and practical aspects in delimiting professional unfit from disciplinary liabilityAdmitere excepție de neconstituționalitate. O.U.G. nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, în ansambluAdmitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Perioadă de detașare /delegare. Diurnă. Mod calcul Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, stabilind că personalul angajat al serviciilor de urgență voluntare/private nu este încadrat ope legis în condiții speciale de muncă, prin raportare la art. 1 - 3 din H. G. nr. 1.025/2003, iar dispozițiile art. 1 și 6 din H. G. nr. 1.294/2001 și ale art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 nu îi sunt aplicabileAdmitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 9/2017, art. 7 alin. (4) și (5) din O.U.G. nr. 99/2016 și art. 12 alin. (8) și (9) din O.U.G. nr. 83/2014. Sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de care beneficiază inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală în perioada 1 martie 2017 - 31 decembrie 2017Conflict de competență. Asigurări sociale. Majorare pensie. Competența de soluționare a instanței specializate în litigii de asigurări sociale, nefiind o cauză de contencios administrativ și fiscalCompetență. Sancțiune disciplinară. Statutul personalului de probațiuneLitigiu de muncă. Cerere de recuzare. Imposibilitatea extinderii beneficiului scutirii de la plata taxei de timbru și în cazul incidentelor proceduraleInterpretarea O.U.G. nr. 158/2005. Obligarea pârâtei Casa de Asigurări de Sănătate Constanța să plătească reclamantei indemnizația de maternitateRecalculare pensie. Respectarea principiului contributivității în materia asigurărilor sociale. Respingerea apelului incident declarat de intimatul reclamant ca lipsit de interesConcediu de acomodare. Termenul limită până la cere poate fi solicitată indemnizația lunară aferentă. Admitere recursContestație împotriva deciziei privind acordarea pensiei anticipate parțiale și a deciziei de respingere a cererii de recalculare a pensiei anticipate parțiale; dovada vechimii în muncă, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și a II-a de muncă în vederea pensionării; aplicabilitatea dispozițiilor privind răspunderea civilă delictuală, calitatea de debitor a casei județene de pensii, dobânzi și cheltuieli de judecatăContestație împotriva deciziei de respingere a cererii de pensionare; dovada vechimii în muncă; stagiu de cotizare în sistemul public de pensii; dovedirea perioadelor de activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și a II-a de muncă, în vederea pensionăriiControl realizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Organizație socio- profesională. Salariați din domeniul construcțiilor. Nivelul salariului minim

Revista de Drept Social, nr. 2/2022 [25 articole]

Pagina 2 din 2 «12
Pagina 2 din 2 «12