AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Practică judiciară asupra erorilor în evaluarea profesională a salariaților/ Judicial practice on the errors of the professional appraisal of the employeesAdmitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Sancțiune disciplinară Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea art. 85 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 și art. 3 alin. (1) lit. v) din Legea nr. 263/2010, stabilind că: vârsta standard de pensionare pentru acordarea pensiei de urmaș este atât vârsta standard de pensionare din anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cât și vârsta standard de pensionare redusă în condițiile legii Drepturi salariale cuvenite în perioada stării de urgență – indemnizația de hrană și indemnizația de cazareDovada încadrării în grupa de muncăValoarea juridică a înregistrării în REVISAL a deciziei de concediere disciplinara din perspectiva dispozițiilor art. 252 (4) din Codul munciiDrepturi salariale. Premiul anualAcțiune în răspundere patrimonială. Sarcina probeiPlafonarea drepturilor salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene de funcționarii publici din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestoraStimulent de risc Covid pentru asistenții personali ai propriilor copii sau ai altor membri ai familiei. Decretarea stării de urgență. Desfășurarea activității la domiciliu și nu în izolare la locul de muncăInițiativa salariatului de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu angajatorulContestație împotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probantă a înscrierilor efectuate în carnetul de muncă în lipsa certificării înregistrărilor de către camera de muncă, respectiv pentru care nu s-a făcut dovada executării contractului de muncăObligarea angajatorului la emiterea, în favoarea reclamantului, a unei adeverințe care să ateste toate veniturile salariale realizate de către acestaAcțiune în răspundere patrimonială. Nerespectarea termenului de preaviz de către salariatFuncționari publici cu statut special. Dreptul la decontarea biletelor de călătorie cu avionul în afara teritoriului României. Procedura de aprobare a dreptului de decontare. Principiul teritorialității aplicării legii civile. Distincție față de dreptul la asistență medicală în străinătate. Limitele învestirii instanței

Revista de Drept Social, nr. 3/2022 [24 articole]

Pagina 2 din 2 «12
Pagina 2 din 2 «12