AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Considerații cu privire la prestarea muncii în condițiile art. 137 alin. (4) din Codul muncii // Considerations regarding the performance of work under the conditions of art. 137 para. 4 of the Labor CodeAdmitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Acordarea gradului profesional în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor InterneAdmitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 120 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă personalul silvic la care fac referire aceste dispoziții beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază, în absența elaborării normelor, regulamentelor, instrucțiunilor și ghidurilor de bune practici, conform prevederilor art. 115 alin. (1) din aceeași legeCalcularea pensiei cu luarea în considerare a perioadei (...) ca fiind lucrată în grupa I de muncăContestație decizie de pensionare. Ipoteză specială, derogatorie de la norma generală, în care unitatea administrativ-teritorială locală în care se află sediul societății desființate a preluat arhiva creată de această entitate, înființată printr-o lege specială - Hotărârea nr.1733/1971 privind reorganizarea unităților agricole de stat. Neincluderea sporului de vechime în retribuția tarifară lunară înscrisă în carnetul de muncă. Neincluderea sporurilor de vechime în retribuția tarifară lunară înscrisă în carnetul de muncăContestație decizie de pensionare. Anularea deciziei emise de Casa de Pensii și obligarea acesteia la emiterea unei noi decizii de înscriere a reclamantei la pensia pentru limită de vârstă, precum și la plata către reclamantă a drepturilor de pensie restante, începând cu data de 23.09.2019, actualizate cu indicele de inflație la data plății efectiveContestație decizie pensionare. Obligarea Casei de Pensii la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă cu valorificarea datelor din adeverințelor din 21.05.2019 și din 31.01.2019, începând cu data de 01.12.2019 și la plata către reclamant a diferențelor dintre pensia cuvenită si cea încasată, începând cu data de 01.12.2019. Art. 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010Neefectuarea concediului de odihnă. Medic veterinar. Articolul 146 din Codul munciiCondiții cerute de lege pentru a primi stimulentul de risc prevăzut de art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 43/2020 Sancționarea angajatului pentru încălcarea obligațiilor de diligențăCooperare judiciară în materie civilă. Legea aplicabilă obligațiilor contractuale. Regulamentul (CE) nr. 593/2008 – Articolele 3 și 8. Legea aleasă de părți. Contracte individuale de muncă. Lucrători care își desfășoară activitatea în mai multe state membre. Existența unor legături mai strânse cu o altă țară decât cea în care sau din care angajatul își desfășoară în mod obișnuit activitatea sau decât cea în care este situată unitatea angajatoare. Noțiunea de «dispoziții de la care nu se poate deroga prin convenție». Salariu minimRecunoașterea calificărilor profesionale. Directiva 2005/36/CE. Articolul 1 și articolul 10 litera (b). Calificări profesionale obținute în mai multe state membre. Condiții de obținere. Lipsa unui titlu de calificare. Articolele 45 și 49 TFUE. Lucrători. Libertatea de stabilireDirectiva 96/71/CEE. Articolul 1 alineatul (1), precum și articolele 3 și 5 – Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Conducători auto din domeniul transportului rutier internațional. Respectarea salariului minim din țara de detașare. Diurnă. Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Articolul 10. Remunerație atribuită angajaților în funcție de carburantul consumatEgalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. Directiva 2000/78/CE Interzicerea discriminării pe motive de handicap. Articolul 2 alineatul (2) litera (a). Articolul 4 alineatul (1). Articolul 5. Reglementare națională care prevede cerințe în materie de acuitate auditivă a agenților de penitenciar. Nerespectarea pragurilor de percepție sonoră minime impuse. Imposibilitate absolută de menținere în funcție

Revista de Drept Social, nr. 3/2021 [14 articole]