AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Situații atipice de încetare a contractului individual de muncă. Sinteză de practică judiciarăAdmitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 52 alin. (2) din Codul muncii raportat la Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă, urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 279/2015. Despăgubire echivalentă cu remunerația cuvenită, pe toată durata suspendării, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractualeAdmitere recurs în interesul legii. Interpretarea art. 52 alin. (4) din Legea nr. 80/1995; dispozițiile art. 52 alin. (4) din Legea nr. 80/1995, introduse prin Legea nr. 101/2019, nu se aplică persoanelor prevăzute de art. 36 alin. 1 lit. e) și h) din Legea nr. 80/1995, care au trecut în corpul ofițerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 101/2019 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) și art. 56 alin. (2) din Codul muncii. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Decizie de pensionare. Procedura revizuirii prevăzută la art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Desființarea deciziei de pensionare. Decizie de revizuire. Act juridic unilateral. Nulitate. Efecte. Art. 1.325 raportat la art. 1.254 din Codul civil Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și ale art. 36 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, în sensul că salarizarea personalului tehnic, economic și socioadministrativ din cadrul spitalelor publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății, se realizează potrivit anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017 Stabilirea competenței în litigiile de muncă. Invocarea reședinței reclamantuluiFuncționari publici. Evaluare profesională. Competența materială în cazul litigiilor având ca obiect raportul de serviciuDecizie de concediere. Comunicare prin poșta electronică. Adresă personală de email. Adresă profesională de email – președinte sindicat. Uzanțe. Comunicarea deciziei prin scrisoare recomandată prin intermediul Fan Courier. Stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul de contestare a măsurii de concediere Procesul-verbal de control. Completarea în registrul unic de control. Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 29 și art. 31 din C. muncii Organizație sindicală. Caracterul necontencios al cererii de constatare a reprezentativității Convocarea pentru cercetarea prealabilă a faptei care se impută salariatului cu titlu de abatere disciplinară. Refuzul salariatului de a semna fișa postului. Obligarea angajatorului la plata daunelor morale - condiții Pensii militare de stat. Perioada în care o persoană a beneficiat de pensie militară de invaliditate constituie stagiu de cotizare în sistemul public, ca perioadă asimilată, ea constituind și vechime în sistemul pensiilor militare de stat. Caracterul executoriu al sentinței apelateObligarea pârâtului la eliberarea către reclamant a unei adeverințe prin care să ateste plata sporului de 100% la salariul de bază, pentru orele suplimentare efectuate. Neapelarea încheierii prin care instanța s-a pronunțat asupra prescripției extinctiveÎnlocuire temporară a titularilor posturilor. Preluare atribuții suplimentare specifice funcției de conducere ce implică renegocierea drepturilor salariale sub forma unui spor la salariul de bază de cel puțin 25% din salariul minim al funcției corespunzătoare postului pentru care se preiau atribuțiilePensii publice. Venituri luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual

Revista de Drept Social, nr. 4/2022 [26 articole]

Pagina 1 din 2 12»
Pagina 1 din 2 12»