AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Munca subdeclarată. Scurte considerațiiAdmitere excepția de neconstituționalitate. Sintagmei "la înscrierea inițială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la pensiile pentru limită de vârstă stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date Admitere excepția de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 142 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, în interpretarea dată prin Decizia nr. 17 din 13 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea unitară a dispozițiilor art. 38 alin. (3) lit. a) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 4 și 5 din capitolul VIII secțiunea I din anexa nr. V la aceeași legeAdmitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, raportate la prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioareCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 207 alin. (2) și (3) din Legea nr. 95/2006, art. 31 alin. (8) și art. 10 din Anexa nr. II, cap. II din Legea nr. 153/2017 și art. 41 din H.G. nr. 286/2011Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 76 alin. (2) lit. k) și art. 76 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și art. 9 din Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Activitate desfășurată de persoane fizice în baza unor contracte de cesiune a drepturilor de autor. Caracterul dependent al activității. Drepturi de natură salarialăMedic. Grad obținut prin examen. Natura juridică a actului de confirmare. CompetențăAngajat detașat. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuatSindicate reprezentative. Sindicate nereprezentative. Contract colectiv de muncă. DiscriminareContestație decizie de concediere. Excepția tardivității. Respingere. Reorganizarea activității. Desființare post. MotivareCerere de deschidere a programului de calificare profesională. Respingere. Ordonanță președințială. Imposibilitatea formulării unei cereri de suspendare a executării unui act administrativ în cadrul unei ordonanțe președințiale. Respingerea ca nefondată a cererii de recurs, constatându-se că nu s-a făcut dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 997 Cod procedură civilăNulitate sancțiune disciplinară. Lipsa descrierii faptei și motivelor pentru care au fost înlăturate apărările reclamantei

Revista de Drept Social, nr. 4/2021 [35 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»