AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Considerații privind includerea în timpul de lucru a perioadelor în care lucrătorul participă la activități de team building // Considerations regarding the inclusion in working time of periods in which the worker participates in team building activitiesProtecția salariaților cu funcții de conducere în organizații sindicale împotriva concedierii abuzive. Noi repere în jurisprudența CEDO recentă. Cauzele Straume c. Letonia și Hoppen Trade Union of AB Amber Grid Employees c. Lituania // Protection of employees with Protection of employees with leadership positions in trade unions against unfair dismissal. New landmarks in recent ECHR jurisprudence. The Straume v. Latvia and Hoppen Trade Union of AB Amber Grid Employees v. Lithuania casesCheltuielilor suportate pentru detașare/delegare (transport, cazare, diurna). Salariați detașați în Germania. Inspecție fiscală. Reconsiderate. Drepturi de natură salarială. Invocarea Legii nr. 72/2022. RespingereRecunoașterea calificării profesionale. Titlu de calificare profesională obținut într-un stat terț (Republica Moldova). Aplicarea directivei 2005/36/CEGestionar. Contract de garanție. Răspunderea integrală reglementată de art. 25 din Legea nr. 22/1969Legalitatea restrângerii exercitării dreptului de a beneficia de facilitățile prevăzute de art. 85 din Legea nr. 76/2002 în condițiile în care nu au fost aprobate fonduri cu această destinațieAcțiune în constatare. Încadrării activității desfășurate în grupa I de muncă în procent de 100%. InadmisibilitateValorificarea adeverinței privind grupa a II-a de muncăPrimărie. Pregătire profesională a personalului propriu. Control al Curții de Conturi. Cheltuieli de cazare și formare profesională. Participarea primarului la cursuri de perfecționare cu tema „Consultanță în afaceri...”. Nelegalitatea cheltuielilorContract de muncă încheiat pe perioadă determinată. Încetare de drept. Lipsa obligației angajatorului de motivare în drept și în fapt a deciziei de încetare . Admitere apelFuncționari publici. Încetarea raportului de serviciu. Îndeplinirea condiției de vârstă standard de pensionare pentru femei. Efectele deciziei Curții Constituționale nr. 112/2021. Manifestarea de voință a funcționarului publicIndemnizație de concediu. Recalculare. Luarea în calcul a sporului pentru condiții de munca periculoase sau vătămatoare și a indemnizației de hranaSuspendarea contractului de muncă pentru absențe nemotivate. Modificare timp de lucru. Lipsa unui act adițional la contract, a unui contract colectiv de muncă sau a unui regulament de ordine interioară care să confirme modificarea timpului de lucru. Compensarea muncii efectuată în zilele libere și sărbători legale. Admitere apel. Daune morale. RespingereCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (3) și art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017. Art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cadre didactice. Formare profesională continuă. Excluderea cumului dintre indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor și salarizarea aferentă gradului didactic I obținut în baza aceluiași titlu științific de doctor Încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României. Decizia cu privire la refuzul eliberării avizului de angajare în muncă. Contestație. Contradicție între considerente și dispozitiv

Revista de Drept Social, nr. 4/2023 (octombrie-decembrie) [24 articole]

Pagina 1 din 2 12»
Pagina 1 din 2 12»