AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Este obligat angajatorul să plătească zilele în care lucrătorii beneficiază de concediul de îngrijitor sau de zile de absență de la locul de muncă în situații neprevăzute?Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 5 lit. a) și lit. b) teza finală din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice și a drepturilor de diurnă, cazare și hrană, cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României Creanță fiscală. Restituire sume de bani reținute cu titlu de contribuție la asigurări de sănătate. Drepturi încasate potrivit Legii nr. 341/2004. Prescripție. Neincidența termenului general de prescripție de 3 ani prevăzut de art. 2517 C. civ., ci a termenului special de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 219 alin. (1) din C. proc. fisc. Încetare contract individual de muncă temporară în conformitate cu art. 95 alin. (4) din Codul muncii. Hărțuirea morală – sarcina probeiEvaluarea salariatului de către angajatorRecalculare pensie. Valorificare adeverință. Venituri suplimentareDrepturi salariale rezultate din contractul individual de muncă. Indemnizație sub forma comisionului. Sarcina probei în litigiile de muncă revine angajatorului. Obligația de informareRevizuire capacitate de muncă. Contestarea în instanță a deciziei Comisiei Medicale de Contestații de pe lângă Casa de PensiiRestituirea sumelor încasate necuvenit în materia drepturilor salarialeSolicitarea de valorificare a grupei a II-a de muncă pentru perioada 1983-1990 de către un fost membru cooperator, remunerat în raport cu norme fizice realizate, neavând statut de salariatTrimitere preliminară. Politica socială. Protecția securității și a sănătății lucrătorilor. Directiva 90/270/CEE. Articolul 9 alineatul (3). Lucrul la monitor. Protecția ochilor și a vederii lucrătorilor. Aparate de corecție speciale. Ochelari. Achiziționare de către lucrător. Modalități de suportare a cheltuielilor de către angajatorEgalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. Directiva 2000/78/CE. Condiții de acces la activități nesalariate. Condiții de încadrare și de muncă. Interdicția discriminărilor pe motiv de orientare sexuală. Întreprinzător independent care lucrează pe baza unui contract de antrepriză. Încetarea și nereînnoirea unui contract. Libertatea de alegere a părții contractanteProtecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Regulamentul (UE) 2016/679.  Responsabil cu protecția datelor. Interzicerea demiterii pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Cerința independenței funcționale. Reglementare națională care interzice demiterea din funcție a unui responsabil cu protecția datelor în lipsa unui motiv grav. Conflict de interese. CriteriiProtecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului. Directiva 2008/94/CE. Suportare de către instituțiile de garantare a creanțelor salariale ale lucrătorilor salariați. Limitarea obligației de plată a instituțiilor de garantare la creanțele salariale aferente perioadei de trei luni anterioare sau ulterioare datei de deschidere a procedurii de insolvență. Aplicarea unui termen de prescripție. Recuperarea plăților achitate în mod necuvenit de instituția de garantare. Condiții

Revista de Drept Social, nr. 1/2023 [32 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»