AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Modificarea articolului 34 din Codul muncii prin Legea nr. 138/2021. Scurte considerații cu privire la documentele și adeverințele eliberate de angajatorAdmitere excepție de neconstituționalitate. Prevederile art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din acest act normativAcțiune având ca obiect principal acordarea de drepturi salariale. Raport juridic dedus judecății ce intră în categoria conflictelor de muncă, iar nu a contenciosului administrativ. Instanța competentăPersonal auxiliar de specialitate și conex din sistemul justiției. Drepturi salariale. Instanța competentă să soluționeze contestația împotriva actului administrativ al ordonatorului de credite - dispoziții derogatorii. Competență teritorialăIndemnizație de încadrare. Reîncadrarea în funcție și plata către reclamanți a salariului brut lunar și a celorlalte drepturi aferente. Personal conex din cadrul parchetului.Instanța competentăConflict negativ de competență. Litigii având ca obiect drepturile salariale ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acesteaRestituirea în temeiul art. 256 din C. muncii a sumei încasate necuvenit, reprezentând indemnizație de concediu de odihnă plătită salariatei la momentul încetării detașăriiCalculul drepturilor bănești acordate personalului detașat în temeiul art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006, constând în diurna de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, se face în raport de numărul de zile lucrătoare din fiecare lună în care personalul își desfășoară activitatea în cadrul instituției în care este detașatAct administrativ emis de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială. Adopție. Dreptul la concediu de acomodare și la indemnizația aferentă. Condiții. Situația minorului dat în plasament adoptatorului anterior adopțieiLămurirea dispozitivului hotărârii judecătorești. Limitele judecății. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Noțiunea de „spor". Modalitatea de stabilire și de platăAnulare act. Libertatea de exprimare și libertatea de opinie. Abatere disciplinarăRecalculare pensie pentru limită de vârstă. Obligarea pârâtei de a stabili pensia cu valorificarea veniturilor brute atestate de angajatorContestație decizie de pensionare. Luarea în considerare de către Înalta Curte de Casație și Justiție a sensului noțiunii de bază de calcul a pensiei stabilit de Curtea Constituțională în decizia nr.736/2006 echivalentă cu noțiunea de baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, iar nu sensul avut în vedere de Legea nr. 3/1977, OUG nr.4/2005 și HG nr.257/2011Recalculare pensie luând în considerare sumele primite cu titlu de acord global

Revista de Drept Social, nr. 2/2021 [14 articole]