AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Invenția de serviciu – conținutul conceptului[1], în continuare... Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare și ale art. 58 ind.1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistuluiAdmitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (dispoziții preluate în art. 494 alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, n.n.). Constituirea, organizarea și funcționarea comisiilor de disciplinăAdmitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 alin. (8) și (8 ind.1) din O. G. nr. 18/2009 și art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013 în sensul de a se stabili dacă sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate cu O.U.G. nr. 103/2013 constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) și (8 ind.1) din O. G. nr. 18/2009Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept . Admitere sesizare. Stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul național de învățământ încadrat anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017. Norme tranzitorii. Utilizarea gradației de vechime de 4 ani prevăzute în anexa la H. G. nr. 38/2017Măsura trecerii în rezervă a unui cadru militar dispusă în considerarea acelorași fapte pentru care ulterior a fost pronunțată o hotărâre penală definitivă de condamnare. Constatarea de către CEDO a încălcării drepturilor și libertăților fundamentale. Demers promovat pe calea contenciosului administrativ vizând repunerea în situația anterioară trecerii în rezervă. AdmisibilitateDeschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului fost angajator. Acțiuni prin care reclamantul solicită recunoașterea drepturilor salariale. Aplicarea directă a dispozițiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014 de către prima instanță. Admitere apelContestație decizie de concediere; concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului, lipsa descrierii în cuprinsul deciziei a motivelor care determină concedierea - trimiterea la raportul intern al unitățiiModificare program de lucru. Lipsa acordului angajatului. Prerogativa angajatorului în organizarea munciiIndemnizație de concediu de odihnă. Stabilirea prin luarea în considerare a sporului pentru condiții deosebite de muncă. Admitere apelTimpul de lucru. Timp de odihnă. Muncă suplimentara. Sarcina probei privind timpul de muncă al salariatuluiContract de garanție în numerar. Libertatea contractuală. Nulitatea contractului prin care angajatul se obligă să constituie o garanție în vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatoruluiRespingerea cererii de anulare a deciziei prin care s-a respins solicitarea de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, urmare a comunicării de către fostul angajator că nu este emitentul adeverințelor în baza cărora a fost stabilită. Anulare parțială decizie de debit. Termenul de prescripție a dreptului la recuperarea sumelor achitate necuvenitContestație decizie de pensionare. Imposibilitatea înlăturării puterii doveditoare a documentelor eliberate de către lichidatorul judiciar al societății foste angajatoare, în prezent radiate din registrul comerțului. Neparcurgerea unei proceduri de predare către operatorul economic autorizat în gestionarea fondului arhivistic sau nefinalizarea acesteia nu înfrânge caracterul de act doveditor al adeverinței eliberate. Imposibilitatea imputării lipsei de diligență a lichidatorului fostului angajat, ceea ce nu poate conduce la restrângerea drepturilor acestuiaDaune morale suferite ca urmare a emiterii deciziei nelegale de sancționare de către angajator

Revista de Drept Social, nr. 4/2020 [20 articole]

Pagina 1 din 2 12»
Pagina 1 din 2 12»